Zawieszenie działalności gospodarczej
Bez kategorii

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej?

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej to dwie procedury, które pozwalają przedsiębiorcy na tymczasowe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej lub jej wznowienie po wcześniejszym zawieszeniu.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Przeczytaj również: Czym jest rejestr testamentów w Polsce?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w każdym momencie, z dowolnego powodu. Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Wznowienie działalności gospodarczej

Wznowienie działalności gospodarczej jest możliwe w każdym momencie, po upływie co najmniej 30 dni od dnia zawieszenia.

Obowiązki w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym nie ma obowiązku:

 • wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą,
 • wystawiania faktur,
 • przyjmowania płatności,
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów,
 • składania deklaracji podatkowych,
 • opłacania składek ZUS.

Obowiązki w okresie wznowienia działalności gospodarczej

Po wznowieniu działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wystawiania faktur,
 • przyjmowania płatności,
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów,
 • składania deklaracji podatkowych,
 • opłacania składek ZUS.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Co się dzieje po 24 miesiącach zawieszenia działalności gospodarczej?

Jeśli działalność gospodarcza jest zawieszona na okres dłuższy niż 24 miesiące, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek o zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek o zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej należy złożyć do CEIDG. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez internet.

Podsumowanie

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej to dwie procedury, które pozwalają przedsiębiorcy na elastyczne zarządzanie swoją działalnością gospodarczą. Zawieszenie działalności gospodarczej może być korzystne w przypadku, gdy przedsiębiorca chce na jakiś czas zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, czy też zmian na rynku. Wznowienie działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcy na powrót do prowadzenia działalności gospodarczej po wcześniejszym zawieszeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *