Bez kategorii

Sprzedaż usług online a obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego?

Obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego przy sprzedaży usług online zależy od tego, czy sprzedawca jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Przeczytaj również: Czym jest rejestr testamentów w Polsce?

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, u których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

W przypadku sprzedaży usług online, do limitu 20 000 zł wlicza się również sprzedaż towarów, które są niezbędne do wykonania usługi.

Obowiązek wystawienia paragonu

Jeżeli sprzedawca nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, to ma obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego przy każdej sprzedaży usług online na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Paragon fiskalny powinien zawierać następujące dane:

  • numer paragonu;
  • nazwę i adres sprzedawcy;
  • dane nabywcy (imię i nazwisko, adres, NIP);
  • datę i godzinę sprzedaży;
  • rodzaj i ilość sprzedanych towarów lub usług;
  • wartość sprzedaży;
  • stawkę i kwotę podatku VAT;
  • łączną wartość sprzedaży.

Paragon fiskalny może mieć postać papierową lub elektroniczną, jeżeli nabywca wyrazi zgodę na taką formę.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego przy sprzedaży usług online zależy od tego, czy sprzedawca korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Jeżeli sprzedawca nie korzysta ze zwolnienia, to ma obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego przy każdej sprzedaży usług online na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Paragon fiskalny powinien zawierać wszystkie wymagane dane, w tym dane nabywcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *