Bez kategorii

Czym jest rejestr testamentów w Polsce?

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) to baza danych prowadzona przez Krajową Radę Notarialną, która zawiera informacje o testamentach sporządzonych w formie aktu notarialnego. Rejestr został uruchomiony w 2011 roku i jest dostępny dla wszystkich notariuszy w Polsce.

Przeczytaj również: Co to jest abolicja podatkowa?

Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny. Każda osoba, która sporządziła testament w formie aktu notarialnego, może złożyć wniosek o jego rejestrację. Wniosek składa się u notariusza, który sporządził testament.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Rejestr zawiera następujące informacje o zarejestrowanych testamentach:

 • imię i nazwisko testatora
 • datę sporządzenia testamentu
 • datę zarejestrowania testamentu
 • numer księgi wieczystej, w której znajduje się testament
 • numer repertorium notarialnego, w którym znajduje się testament

Wpis do rejestru nie zawiera informacji o treści testamentu ani danych osobowych spadkobierców.

Celem wprowadzenia rejestru testamentów było ułatwienie postępowania spadkowego. Dzięki rejestrowi spadkobiercy mogą sprawdzić, czy zmarły sporządził testament i w razie potrzeby uzyskać dostęp do tego dokumentu.

Aby sprawdzić, czy zmarły sporządził testament, należy złożyć wniosek do notariusza, który posiada dostęp do rejestru. Wniosek składa się wraz z aktem zgonu zmarłego. Notariusz po sprawdzeniu rejestru wyda informację o tym, czy zmarły sporządził testament i w razie potrzeby wyda wypis testamentu.

Wpis do rejestru testamentów jest bezpiecznym sposobem na zabezpieczenie testamentu. Dzięki rejestrowi testament jest bardziej chroniony przed zgubieniem lub zniszczeniem.

Czy testament z rejestru można podważyć?

Tak, testament z rejestru można podważyć. Podstawą do podważenia testamentu jest nieważność testamentu lub jego unieważnienie.

Nieważność testamentu może wynikać z następujących przyczyn:

 • Niezachowanie formy testamentu. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego, własnoręcznego lub w formie zwykłej. Niezachowanie wymaganej formy testamentu powoduje jego nieważność.
 • Brak zdolności do testowania. Testament może sporządzić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Brak zdolności do testowania powoduje nieważność testamentu.
 • Brak świadomości i swobody testowania. Testament może sporządzić osoba, która jest świadoma i swobodna w swojej woli. Brak świadomości i swobody testowania powoduje nieważność testamentu.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Unieważnienie testamentu może nastąpić na podstawie orzeczenia sądu. Podstawą do unieważnienia testamentu jest:

 • Podstęp, groźba lub błąd, które skłoniły testatora do sporządzenia testamentu.
 • Wykorzystanie przez spadkobiercę lub osobę uprawnioną do zachowku braku świadomości lub swobody testowania.
 • Sporządzenie testamentu pod wpływem obawy słusznej.

Aby podważyć testament z rejestru, należy złożyć pozew do sądu o ustalenie nieważności lub unieważnienie testamentu. Pozew może złożyć każdy, kto ma interes prawny w podważeniu testamentu.

Koszty postępowania o podważenie testamentu z rejestru zależą od wartości przedmiotu sporu. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 złotych, koszty postępowania są stosunkowe. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 złotych, koszty postępowania są stałe i wynoszą 5.000 złotych.

Postępowanie o podważenie testamentu z rejestru może trwać kilka miesięcy lub nawet lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *