Bez kategorii

Jak działają odpisy amortyzacyjne?

Odpisy amortyzacyjne to sposób na rozłożenie w czasie kosztów związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Polegają one na pomniejszeniu wartości początkowej środka trwałego o ustaloną kwotę w każdym miesiącu, w którym środek trwały jest wykorzystywany.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Podstawowe zasady amortyzacji

 • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego.
 • Wartość początkową środka trwałego stanowi:
  • cena nabycia,
  • koszt wytworzenia,
  • wartość wniesionego wkładu niepieniężnego,
  • wartość ulepszeń.
 • Odpisy amortyzacyjne ustala się według stawek amortyzacyjnych.
 • Stawki amortyzacyjne są określone w przepisach podatkowych.
 • Odpisy amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Metody amortyzacji

Istnieją dwie podstawowe metody amortyzacji:

 • Metoda liniowa polega na równym odpisach amortyzacyjnych w każdym miesiącu.
 • Metoda degresywna polega na coraz mniejszych odpisach amortyzacyjnych w kolejnych miesiącach.

Zasady podatkowe

W Polsce odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że mogą być odliczone od przychodu w celu obliczenia podstawy opodatkowania.

Przykład

Przedsiębiorstwo zakupiło samochód osobowy o wartości 100 000 zł. Przyjęło metodę liniową amortyzacji z stawką 20%. W takim przypadku odpis amortyzacyjny w pierwszym roku wyniesie 20 000 zł, a w drugim roku 20 000 zł.

Podsumowanie

Odpisy amortyzacyjne są ważnym elementem rachunkowości i podatków. Pozwalają na rozłożenie w czasie kosztów związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także na zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

Jakie są rodzaje odpisów amortyzacyjnych?

W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje odpisów amortyzacyjnych:

 • Odpisy amortyzacyjne liniowe – polegają na równym odpisach amortyzacyjnych w każdym miesiącu.
 • Odpisy amortyzacyjne degresywne – polegają na coraz mniejszych odpisach amortyzacyjnych w kolejnych miesiącach.
 • Odpisy amortyzacyjne naturalne – polegają na ustaleniu odpisów amortyzacyjnych na podstawie rzeczywistego zużycia środka trwałego.
 • Odpisy amortyzacyjne jednorazowe – polegają na jednorazowym odpisaniu wartości początkowej środka trwałego w momencie jego przyjęcia do używania.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przeczytaj również: Co to jest rejestr PSCU?

Odpisy amortyzacyjne liniowe

Odpisy amortyzacyjne liniowe są najpopularniejszą metodą amortyzacji. Polegają na równym odpisach amortyzacyjnych w każdym miesiącu. Stawki amortyzacyjne dla metody liniowej są określone w przepisach podatkowych.

Odpisy amortyzacyjne degresywne

Odpisy amortyzacyjne degresywne są przeznaczone dla środków trwałych, które w początkowym okresie użytkowania zużywają się szybciej niż w późniejszych okresach. Stawki amortyzacyjne dla metody degresywnej są wyższe niż w przypadku metody liniowej.

Odpisy amortyzacyjne naturalne

Odpisy amortyzacyjne naturalne są przeznaczone dla środków trwałych, które ulegają zużyciu w sposób naturalny, np. maszyny i urządzenia. Odpisy amortyzacyjne ustala się w oparciu o rzeczywiste zużycie środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne jednorazowe

Odpisy amortyzacyjne jednorazowe są przeznaczone dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, np. komputerów, telefonów komórkowych. Wartość początkową środka trwałego można jednorazowo odpisać w momencie jego przyjęcia do używania.

Wybór metody amortyzacji

Metodę amortyzacji należy dobrać do rodzaju środka trwałego i jego przewidywanego okresu użytkowania. W przypadku środków trwałych o niskiej wartości początkowej korzystne może być zastosowanie metody amortyzacji jednorazowej. W przypadku środków trwałych o dużej wartości początkowej i przewidywanym długim okresie użytkowania korzystne może być zastosowanie metody amortyzacji liniowej lub degresywnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *