• Bez kategorii

    Jak działają odpisy amortyzacyjne?

    Odpisy amortyzacyjne to sposób na rozłożenie w czasie kosztów związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Polegają one na pomniejszeniu wartości początkowej środka trwałego o ustaloną kwotę w każdym miesiącu, w którym środek trwały jest wykorzystywany. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Podstawowe zasady amortyzacji Metody amortyzacji Istnieją dwie podstawowe metody amortyzacji: Zasady podatkowe W Polsce odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że mogą być odliczone od przychodu w celu obliczenia podstawy opodatkowania. Przykład Przedsiębiorstwo zakupiło samochód osobowy o wartości 100 000 zł. Przyjęło metodę liniową amortyzacji z stawką 20%. W takim przypadku odpis amortyzacyjny w pierwszym roku wyniesie 20 000 zł, a w drugim…