Bez kategorii

Jakie są przyczyny wypowiedzania umowy o pracę?

Według polskiego prawa, wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Przeczytaj również: Co to jest rejestr PSCU?

Przyczyny leżące po stronie pracodawcy

 • Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od pracownika, takich jak:
  • likwidacja lub reorganizacja zakładu pracy;
  • zmiana profilu lub przedmiotu działalności pracodawcy;
  • zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, technologicznych, organizacyjnych lub likwidacji stanowiska pracy;
  • upadłość lub likwidacja pracodawcy.
 • Z przyczyn związanych z pracownikiem, takich jak:
  • niewywiązywanie się przez pracownika z obowiązków pracowniczych,
  • naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popełnienie przez pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Przyczyny leżące po stronie pracownika

 • Z przyczyn osobistych, takich jak:
  • przejście na emeryturę lub rentę;
  • podjęcie zatrudnienia w innym miejscu;
  • wyjazd za granicę;
  • niezdolność do pracy.
 • Z przyczyn związanych z pracownikiem, takich jak:
  • niewywiązywanie się przez pracownika z obowiązków pracowniczych,
  • naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • popełnienie przez pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od jej rodzaju i okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 • Umowa na czas określony
  • bez podania przyczyny – 3 dni robocze, jeśli okres zatrudnienia pracownika wynosi mniej niż 6 miesięcy;
  • z podania przyczyny – 3 dni robocze, jeśli okres zatrudnienia pracownika wynosi co najmniej 6 miesięcy;
 • Umowa na czas nieokreślony
  • bez podania przyczyny – 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • z podania przyczyny – 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne jest szczególnym rodzajem wypowiedzenia umowy o pracę, które może nastąpić z winy pracownika za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracownikowi nie przysługuje okres wypowiedzenia, a pracodawca jest obowiązany do wypłaty wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Ochrona przed zwolnieniem

Niektóre kategorie pracowników są objęte ochroną przed zwolnieniem. Oznacza to, że pracodawca nie może ich zwolnić bez zgody właściwego organu. Do pracowników objętych ochroną przed zwolnieniem należą m.in.:

 • kobiety w ciąży i pracownice karmiące piersią;
 • pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub urlopie ojcowskim;
 • pracownicy będący członkami zarządu lub rad nadzorczych związków zawodowych;
 • pracownicy będący członkami organów statutowych partii politycznych;
 • pracownicy będący członkami organów samorządowych.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w Polsce

Najczęstsze przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w Polsce to:

 • likwidacja lub reorganizacja zakładu pracy;
 • zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych;
 • niewywiązywanie się przez pracownika z obowiązków pracowniczych;
 • naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienie przez pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *