Bez kategorii

Jak wliczyć ubezpieczenie w koszt firmy?


Aby wliczyć ubezpieczenie w koszt firmy, należy spełnić następujące warunki:

  • Ubezpieczenie musi być związane z działalnością gospodarczą.
  • Ubezpieczenie musi być poniesione na cele związane z działalnością gospodarczą.
  • Ubezpieczenie nie może być wymienione w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

W przypadku ubezpieczenia samochodu osobowego, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości składki na ubezpieczenie OC i NNW. W przypadku ubezpieczenia AC, składkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości proporcjonalnej do limitu 150 tys. zł.

Przeczytaj również: Co to są ulgi termomodernizacyjne?

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Ujęcie w księgach rachunkowych

Ubezpieczenie należy ująć w księgach rachunkowych w momencie jego wykupienia. W przypadku metody kasowej, koszty ubezpieczenia należy zaksięgować w dacie wystawienia faktury lub rachunku. W przypadku metody memoriałowej, koszty ubezpieczenia należy rozłożyć proporcjonalnie na okres, na który została zawarta polisa.

Kiedy ubezpieczenie nie może być kosztem firmy?

Ubezpieczenie nie może być kosztem firmy w następujących przypadkach:

  • Jeśli nie jest związane z działalnością gospodarczą. Na przykład ubezpieczenie prywatnego majątku przedsiębiorcy lub jego rodziny nie może być kosztem firmy.
  • Jeśli jest poniesione na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Na przykład ubezpieczenie podróży służbowych, które nie są związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, nie może być kosztem firmy.
  • Jeśli jest wymienione w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Na przykład wydatki na ubezpieczenie pracowników, które nie są zawarte w umowie o pracę, nie mogą być kosztem firmy.

Przykłady

  • Ubezpieczenie samochodu osobowego, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, może być kosztem firmy.
  • Ubezpieczenie samochodu osobowego, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, nie może być kosztem firmy.
  • Ubezpieczenie na życie pracownika, które jest zawarte w umowie o pracę, może być kosztem firmy.
  • Ubezpieczenie na życie pracownika, które nie jest zawarte w umowie o pracę, nie może być kosztem firmy.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Ograniczenia

W przypadku samochodu osobowego, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, koszty ubezpieczenia AC można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości proporcjonalnej do limitu 150 tys. zł.

W przypadku innych rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie na życie, należy sprawdzić, czy nie są one wymienione w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *