Bez kategorii

Co to jest abolicja podatkowa?


Abolicja podatkowa to termin, który może odnosić się do dwóch różnych pojęć:

 • Abolicja podatkowa w rozumieniu podwójnego opodatkowania to mechanizm, który ma na celu wyrównanie strat podatników poniesionych w związku ze stosowaniem niekorzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Polsce taki mechanizm funkcjonował w latach 2002-2007.
 • Abolicja podatkowa w rozumieniu ujawnienia nieopodatkowanego dochodu to program, w ramach którego podatnicy uzyskują podatkowo czyste konto poprzez ujawnienie nieopodatkowanego dochodu. W Polsce taki program był planowany w ramach Polskiego Ładu, ale został ostatecznie zlikwidowany.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Przeczytaj również: Czym jest rejestr testamentów w Polsce?

Abolicja podatkowa w rozumieniu podwójnego opodatkowania

W przypadku podwójnego opodatkowania, dochód podatnika może być opodatkowany w dwóch państwach: w państwie rezydencji podatnika oraz w państwie, w którym dochód został uzyskany. Abolicja podatkowa ma na celu wyrównanie strat podatników poniesionych w związku z zastosowaniem niekorzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W Polsce, przed 2007 rokiem, w przypadku gdy dochód podatnika był opodatkowany w państwie, z którym Polska miała niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatnik mógł złożyć wniosek o abolicję podatkową. Wniosek taki mógł zostać złożony w ciągu 3 lat od dnia, w którym dochód został uzyskany.

Abolicja podatkowa w rozumieniu ujawnienia nieopodatkowanego dochodu

Abolicja podatkowa w rozumieniu ujawnienia nieopodatkowanego dochodu to program, w ramach którego podatnicy uzyskują podatkowo czyste konto poprzez ujawnienie nieopodatkowanego dochodu. Program ten jest zazwyczaj oferowany przez rząd w celu zwiększenia dochodów podatkowych i uszczelnienia systemu podatkowego.

W Polsce, w ramach Polskiego Ładu, planowano wprowadzić abolicję podatkową, która miała obowiązywać od lipca do grudnia 2022 roku. W ramach tego programu podatnicy mogliby zgłosić dochód, który uzyskali w przeszłości, ale go nie opodatkowali. Od tego dochodu podatnicy mieliby zapłacić 8-procentowy podatek od dochodu (tzw. ryczałt przejściowy).

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak działa abolicja podatkowa w ramach polskiego ładu?

Abolicja podatkowa w ramach Polskiego Ładu miała działać w następujący sposób:

 • Okres obowiązywania: od lipca do grudnia 2022 roku.
 • Kto mógł skorzystać: każdy podatnik, który uzyskał w przeszłości, ale nie opodatkował dochód.
 • Jakie dochody były objęte abolicją:
  • dochody z pracy,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • dochody z nieruchomości,
  • dochody z kapitałów pieniężnych,
  • dochody z innych źródeł.
 • Jak obliczyć podatek:
  • od dochodu objętego abolicją należało zapłacić 8-procentowy podatek od dochodu (tzw. ryczałt przejściowy).
  • Dodatkowo, podatnicy musieli wnosić opłatę w wysokości 1% od dochodu wykazanego we wniosku.
 • Jak złożyć wniosek:
  • wniosek o abolicję należało złożyć do właściwego urzędu skarbowego.
  • Wniosek należało złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Ostatecznie, abolicja podatkowa w ramach Polskiego Ładu została zlikwidowana.

Powody zlikwidowania abolicji podatkowej:

 • Sprzeciw ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że przepisy o abolicji podatkowej naruszają zasady zaufania do państwa i prawa stanowionego przez państwo (art. 217 Konstytucji).
 • Sprzeciw ze strony Komisji Europejskiej: Komisja Europejska stwierdziła, że przepisy o abolicji podatkowej naruszają zasady konkurencji.
 • Niechęć podatników do korzystania z abolicji podatkowej: Według badań, tylko 1% podatników planowało skorzystać z abolicji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *