• Bez kategorii

    Co to jest rejestr PSCU?

    Rejestr PSCU to rejestr osób uprawnionych do korzystania z usług Public Service Credit Union (PSCU), czyli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Służb Publicznych. Rejestr ten zawiera informacje o członkach PSCU, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Przeczytaj również: Co to są ulgi termomodernizacyjne? Rejestr PSCU jest wykorzystywany do celów administracyjnych, takich jak obsługa rachunków bankowych członków, udzielanie kredytów i pożyczek, a także do celów marketingowych. W Polsce rejestr PSCU jest dostępny online na stronie internetowej PSCU. Aby zarejestrować się w rejestrze, należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do PSCU. Oprócz rejestru PSCU, istnieje również rejestr PSCU Credit Union…